Prime Factors - Besättningen möter folket Sikarians, som har förmågan att när som helst kunna resa genom galaxen - något som kan vara nyckeln till Voyagers resa hem.

<< Tillbaka