Time and Again - Medans besättningen undersöker en stor chockvåg i rymden, strålar Janeway och Paris över till en planet där allt liv har blivit utplånat. De upptäcker sedan att de sjäva är orsaken till situationen.

<< Tillbaka