Cold Fire - En ledtråd till var Caretaker finns, leder Voyager till en Ocampa-bebodd station där Kes kommer i kontakt med en forskare som försöker utveckla Kes telekinetiska förmågor.

<< Tillbaka