Elogium - När Voyager träffar på en svärm lifsformer som driver runt i rymden, börjar Kes enda chans till att få en avkomma att äventyras.

<< Tillbaka