Resolutions - När ett dödligt virus infekterar Janeway och Chakotay ger Janeway all kontroll över Voyager till Tuvok, och beordrar honom att överge dem på en planet för att skydda de andra på Voyager från att bli smittade.

<< Tillbaka