Tuvix - Ett fel i transportören skapar ett stort problem för Tuvok och Neelix. När de strålar upp från en planet slås de samman till "Tuvix" - en varelse som inte vill bli separerad till två individer igen.

<< Tillbaka