Twisted - Efter att ha träffat på en "Distortion Ring", börjar mystiska avvikelser att transformera Voyager till en labyrint som ständigt förändras. Det leder till att besättningen hindras förflytta sig mellan ställen - och kan orsaka försvinnanden.

<< Tillbaka