Favorite Son - Harry Kim övertygas om att han egentligen är från Taresia, en planet vars befolkning huvudsakligen består av kvinnor.

<< Tillbaka