Scorpion, part I - Bemötta av en fiende hotfullare än Borg, måste Janeway och besättningen göra en riskabel överenskommelse för att skydda Voyager.

<< Tillbaka