Scorpion, del 2 - För att kunna besegra Species 8472 blir besättningen tvugna att alliera sig med Borg. Till slut får Voyager en ny besättningsmedlem: Seven of Nine.

<< Tillbaka