Drone - Efter en transporter-olycka slås Sevens nanoprobes och Doktorns holoemitter samman och en ny varelse uppstår; En väldigt teknologiskt avancerad Borg. Seven tar sig i uppgift att lära "One" ett och annat om mänsklighet. One tillkallar automatiskt en Borg Sphere och det kommer inte på fråga att överlämna honom till Kollektivet eftersom den avancerade teknologin som One besitter skulle göra Borg till ett ännu större hot.

<< Tillbaka