Timeless - Femton år efter det att Harry Kim gjorde en felberäkning som ledde till att Voyager förintades, försöker Kim och Chakotay göra en ändring i historien. De beslutar att det enda rätta är att åka tillbaka till den plats där Voyager förstördes. De aktiverar Doktorn och förklarar vad som hänt. Seven hittas död och genom att använda hennes Borg-teknologi kan de göra tidsförändringar och skicka Voyager och besättningen bakåt i tiden igen...

<< Tillbaka