Barge of the Dead - B'Elanna skadas svårt i en olycka och förs till "Barge of the Dead" (De dödas pråm) - den båt som fraktar vanhedrade klingoners själar till livet efter detta. När B'Elanna flyr från pråmen hämtas hennes mor i hennes ställe. För att rädda moderns själ måste B'Elanna vara beredd att offra allt.

<< Tillbaka