Human Error - Seven vill fortsätta utveckla sin mänskliga sida och har i hemlighet experimenterat med holodecksimuleringar av olika sociala sammanhang - inklusive mer romantiska sådana...

<< Tillbaka