De flesta skepp tillhörande Federationen är numera utrustade med ett holografiskt läkarprogram. När den riktiga chefsläkaren och hans team på Voyager dödades i olyckan vid stationen i Caretaker, part I återstod bara "The Emergency Medical Hologram", även kallad Doktorn. Ett sådant program är endast tänkt att hjälpa den riktiga läkaren i krissituationer. 

Doktorn är programmerad med över 2000 medicinska källor och kan göra allt som en riktig läkare kan, fast ännu bättre, något som han ofta älskar att skryta med. Doktorn är en av dem som utvecklats mest under serien, med stor hjälp från Kes, som lärt honom artigt uppförande och tack vare Kes så har han fått större respekt. 

I början behandlades han som ett program och hade nästan ingen personlighet överhuvud taget. Nu är han den mest humoristiske karaktären i serien, och nu sjunger han dessutom opera.