Kathryn Janeway är en tuff befälhavare som inte är rädd för att chansa. Med sitt intelligenta och strikta sätt att vara och med sitt naturliga och diplomatiska sätt att handskas med situationer har hon fått stor respekt och anses vara en av de bästa i Starfleet. Förutom att vara en bra befälhavare är hon mycket kunnig i vetenskap och teknik. Hon föredrar att bli tilltalad som "Captain" istället för "Ma'am" eller "Sir". Bortsett från de ovannämnda kunskaperna, har hon bland annat studerat lingvistik hos olika kulturer.

Skepticism spelar en stor roll i Janeways sätt att föra befälet på Voyager. Den har hon fått genom vetenskapliga studier, och ofta är en fördel när nya situationer uppstår och när viktiga beslut ska fattas.

På fritiden gillar Janeway till exemplel att rollspela i holodäcket. För det mesta är det romaner, skidåkning och segling som gäller. Under uppväxten i Indiana med sina föräldrar och sin syster spelade hon tennis och dansade ballett. Många av de aktiviteterna hon sysslade med var föräldrarnas förslag. Däribland trädgårdsarbete. Janeway föredrog att ägna sig åt studier istället för att hålla på med fritidssysslor. Hon lagar gärna inte mat.

Janeway trädde in i en stor depression när hennes far dog på Tau Ceti Prime i mitten av 2350-talet. Det var hennes syster som stöttade henne och fick henne att gå vidare med sitt liv. Janeways far har gett henne en stor syn på livet.

År 2371 gav sig Janeway och de andra på Voyager iväg och har efter stjärndatum 48307,5 aldrig hörts av igen. Man tog för givet att alla ombord hade försvunnit för alltid.