Kes är Ocampa, arten som bara lever i 9 år. Fastän Kes ser ut att vara i tjugoårs-åldern så är hon egentligen bara två år gammal. Hon kom ombord Voyager som Neelixs käresta och för att fly undan slaveriet för Kazon-Ogla sekten på sin hemplanet Ocampas yta. Hennes eget folk lever ett ganska obemärkt liv under planetens yta, men Kes ville följa sina förfäders goda rykten om yttervärlden och livet där. Kes lämnade underjorden och kände stor ångest för att ha lämnat sin far, Benarem, som dog kort efter Kes första födelsedag. Hon stod honom mycket nära och Kes anser honom fortfarande som en inflytan och guide.

I och med att Kes kom ombord på Voyager har hon börjat utveckla sina telepatiska förmågor, studera medicin under Doktorn för att bli hans assistent, och tränat sina mentala egenskaper med Tuvok. Kes har kommit så långt i sina medicinska studier att hon kan hantera nödlägen runt om på Voyager - till Doktorns lättnad, eftersom han bara kan befinna sig på begränsat område som till exempel sjukhytten. Kes hjälper även Neelix i köket, och tar hand om växterna i växthuslokalen.

Kes mötte Neelix för första gången när han stal vatten från Kazon-Ogla sekten för att ge till henne, och sedan dess har hon avgudat honom. Dessutom har hon utvecklat en mycket nära vänskap med Doktorn. Hon har givit honom hjälpfulla tips om hur man artigt och vänligt ska handskas med patienter som har lett till att han har fått större respekt av besättningen. För att bara vara ett programmerat holo-program, har Kes stöttat honom enormt och Doktorn har lyckats komma närmare till att vara mänsklig till sättet.