Under den tiden då Kim gick på Starfleet Academy var han redaktör för akademiens tidning i ett helt år. Han är förlovad med sin flickvän Libby, och han spelade klarinett i "Julliard Youth Symphony".

Nyexaminerad och tillsatt i tjänst som Voyagers OPS officerare har Harry aldrig riktigt kunnat acceptera att Voyager och besättningen kanske aldrig mer får se Jorden. Han längtar hem till sin familj oerhört mycket, och han håller hoppet uppe om att få återse sina föräldrar och sin flickvän. Kim har åtskilliga gånger varit nära troliga lösningar till möjliga chanser att kunna ta sig hem till Alfa-Kvadranten. Till exempel då han upptäckte ett maskhål som ledde till Alfa-Kvadranten, men som visade sig innehålla en tidsförskjutelse på flera decennier.

Fastän Harry Kim tycker mycket om utmaningar i karriären, är han ganska nervös för att inte motsvara sina egna förväntningar.

Harry Kim har varit med om flera nära-döden-upplevelser; Han har överlevt arten Vhnoris efterliv, nästan blivit halshuggen, och uppstått från de döda på kvantumnivå - den Harry Kim vi numera ser är en kopia från ett dubbeluniversum där Voyager förintades.

Kim och Tom Paris har knutit vänskap med varandra och ofta är det de två som hänger ihop på äventyr i holodecket när de är lediga.