Vad kan du om Star Trek Voyager? (3)

1. I vilket avsnitt blev Tuvok befordrad till Lieutenant Commander?
  A. "The Gift"
  B. "Revulsion"
  C. "The Raven"
  D. "Day of Honor"

2. Vem sponsrades av Captain Sulu på Starfleet Academy?
  A. Tuvok
  B. Kathryn Janeway
  C. Harry Kim
  D. Chakotay

3. Hur många i besättningen dödades av grottvarelsen i avsnittet "Basics, part II"
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5

4. Vem av dessa besättningsmedlemmar har två magar?
  A. Neelix
  B. B'Elanna Torres
  C. Tuvok
  D. Kes

5. Vem sade: "It seems I've found myself on the Voyage of the Damned."?
  A. Tom Paris
  B. Q
  C. Doktorn
  D. Seska

6. När fyller Captain Janeway år?
  A. 5 oktober
  B. 16 juli
  C. 20 maj
  D. 31 februari

7. Vad heter B'Elannas mamma?
  A. B'Etor
  B. Miral
  C. Grethor
  D. Toral

8. Vilket år gick Tuvok först i tjänst ombord på U.S.S Wyoming?
  A. 2298
  B. 2305
  C. 2329
  D. 2343

9. Vem av dessa har INTE blåa ögon?
  A. Kathryn Janeway
  B. Seven of Nine
  C. Neelix
  D. Kes

10. Hur många meter är U.S.S Voyager (på längden)?
  A. 325
  B. 345
  C. 425
  D. 445