Vad kan du om Star Trek Voyager? (7)

1. Vem torterades i Mokra-fängelset?
  A. Chakotay
  B. B'Elanna
  C. Tom Paris
  D. Tuvok

2. Vad hette den Cardassiska missil som B'Elanna programmerade?
  A. Beta-37
  B. Dreadnought
  C. Pryhlar
  D. Micromius

3. Vilka styr över "New Hope" kolonin?
  A. The Komar
  B. The Borg
  C. The Sikarians
  D. The Srivanis

4. I vilket avsnitt landar Tom Paris och Neelix på "Planet Hell"?
  A. Parturition
  B. Maneuvers
  C. Investigations
  D. Resolutions

5. Vad heter månen som Kazon Ogla använder som träningsmark?
  A. Galador
  B. Kelrabi
  C. Tarok
  D. Vlugta

6. Vilken av följande kulturer representerar Jor Brel?
  A. Haakonian
  B. Akritirian
  C. Kolaati
  D. Enaran

7. Vad kallades roboten i avsnittet Prototype?
  A. Unit 3479
  B. Unit 3947
  C. Unit 3794
  D. Unit 3497

8. Vem var Amelia Earhart?
  A. En astronom från 2100-talet
  B. Janeways mormors mor
  C. En känd pilot
  D. Harry Kims första date

9. Vad hette mannen som hjälpte Janeway att rädda några ur sin besättning från Mokra-fängelset?
  A. Gegen
  B. Adred
  C. Daleth
  D. Caylem

10. Vad var namnet på klubben som Janeway drev i "The Killing Game"?
  A. Coeur de Lion
  B. Les Deux Magots
  C. La Rotonde
  D. Rue des Rosiers