Vad kan du om Star Trek Voyager? (9)

1. På hur många skepp har Janeway och Tuvok tjänstgjort tillsammans?

A. 1
B. 2

C. 3
D. 4

2. Vem försökte hela tiden ta sig ur sin stasis chamber i avsnittet "One"?

A. Harry Kim
B. Tom Paris
C. Neelix
D. Chakotay

3. Vilka tog över U.S.S Prometheus?

A. Kazons
B. Borg
C. Malon
D. Romulans

4. Vem var Voyagers förste officer från första början?

A. Fitzgerald
B. Cavit
C. Bartlett

D. Mitchell

5. Vilket avsnitt är bilden ifrån?A. One
B. Unity

C. Drone
D. Retrospect

6. När inträffar Pon Farr?

A. En gång om året
B. Vart tredje år
C. Vart femte år
D. Vart sjunde år

7. Vad hette Kes barnbarn?

A. David
B. Harry

C. Andrew
D. Matthew

8. I vilken stad ligger holodäcks-klubben "Chez Sandrine"?

A. Marseilles
B. Paris
C. Lyon
D. Bordeaux

9. Vilken förrädare skickade hemlig information från Voyager till Kazons?

A. Jonas
B. Trumari
C. Golwat
D. Molina

10. Vad spelar Seven och Janeway?A. Hoverball
B. Parisses Squares
C. Velocity
D. Raquetball