Serien Star Trek: Voyager, som är en spinn-off till de tre andra serierna (The Original Series [TOS], The Next Generation [TNG] och Deep Space Nine [DS9]), sändes för första gången på TV i USA i mitten av januari 1995. Voyager är den första i kategorin att ha en kvinnlig befälhavare. Serien utpelar sig under 2300-talet och i det inledande dubbelavsnittet Caretaker, slungas U.S.S. Voyager NCC-74656 med besättning 70 000 ljusår in i den okända och outforskade delen av universum. Tillsammans försöker de finna ett sätt att snabbast möjligt ta sig hem till sitt eget område - Alfa-Kvadranten - igen.